همایش مهندسی حرفه ای کیفیت
مهندسی کیفیت از تئوری تا مهارت
  نام :    نام خانوادگی :
  ایمیل :     شماره همراه :
سن :    شاغل هستید یا دانشجو ؟ :
  آخرین مدرک تحصیلی یا در حال تحصیل :    دانشگاه محل تحصیل :
آیا دوره آموزش خاصی در زمینه های مختلف مهندسی صنایع مورد نیاز شماست؟
هزینه همایش :
نحوه اطلاع از همایش (ذکر نام سایت) :
سخنران: دکتر سقایی
زمان : آذر ماه
مکان : متعاقباً اعلام خواهد شد.