صفحه اصلی
آمادگی کنکور ارشد
کنکور دکتری
آموزش ویدئویی
دوره های تکمیلی
مشاوره و برنامه ریزی
تالیفات
درباره ما
خرید کتاب
     رتبه های برتر کنکور ارشد صنایع و سیستم از چه خدماتی استفاده نموده اند؟
  92/02/29

موسسه پژوهش لیست خدمات مورد استفاده توسط رتبه های 1 تا 20 کنکور ارشد مهندسی صنایع را برای شما قرار داده است. 97.5% از این افراد در آزمونهای پژوهش شرکت کرده اند. همچنین رتبه های برتر به طور متوسط از 2.1 کلاس های پژوهش استفاده نموده اند. این آمار خیره کننده حاکی از کیفیت خدمات موسسه پژوهش و کیفیت بالای شرکت کنندگان کلاسها و آزمونهای پژوهش در 4 سال اخیر است.

موسسه پژوهش در سال 90 با کسب 32 رتبه از 50 رتبه ممکن، سال 91 با کسب 66 رتبه از 100 رتبه ممکن و سال 92 با کسب 80 رتبه زیر 20 از 100 رتبه ممکن در گرایشات مختلف کنکور ارشد مهندسی صنایع و سیستم سومین سال پیاپی با بیشترین اختلاف، پیشتاز کلیه موسسات کنکور ارشد است.

خدماتی که رتبه های برتر پژوهش استفاده کرده اند:

نام و نام خانوادگی آزمون های پژوهش دانشگاه کارشناسی رشته کارشناسی کلاسهای شرکت کرده در موسسه پژوهش
توحید رضازاده دارد شریف صنایع  -  -  -  -  -  -  -  - 
مصطفی طاهری دارد شریف صنایع  -  -  -  -  -  -  -  - 
محمد فیض آبادی دارد شریف صنایع کدینگ 504 - کدینگ اسنشیال 
رضا یوسفی دارد تهران صنایع آمار دکتر ایوزیان 
سیدرامین موسوی دارد علم و صنعت صنایع آمار دکتر ایوزیان - تحقیق دکتر زاهدی سرشت - زبان تخصصی استاد شایان - ریاضی استاد آقاسی - کدینگ 125 واژه 
محسن ثقفی دارد علم و صنعت صنایع آمار دکتر ایوزیان - تحقیق دکتر زاهدی سرشت 
نیما احمدی دارد علم و صنعت صنایع آمار دکتر ایوزیان - تحقیق دکتر زاهدی سرشت - ریاضی استاد آقاسی
ابراهیم آریان دارد شریف صنایع  -  -  -  -  -  -  -  -  
حامد شورابی زاده دارد علم و صنعت صنایع آمار دکتر ایوزیان - تحقیق دکتر زاهدی سرشت
سمن اسودی دارد تهران صنایع آمار دکتر ایوزیان - تحقیق دکتر زاهدی سرشت - کیفیت دکتر امیری
پیمان هاشمی دارد شریف صنایع  -  -  -  -  -  -  -  -  
سلمان جهانی دارد تهران صنایع آمار دکتر ایوزیان 
محمد ذوالقدر دارد شریف صنایع  -  -  -  -  -  -  -  -   
امیر اتابیکی دارد خواجه نصیر صنایع آمار دکتر ایوزیان - تحقیق دکتر زاهدی سرشت - موجودی استاد عبداله زاده - طرح ریزی استاد نیکوفکر 
میلاد تنها دارد شریف صنایع  -  -  -  -  -  -  -  - 
رضا میرجلیلی دارد صنعتی اصفهان صنایع  -  -  -  -  -  -  -  -  
حامد فرخی اصل ندارد خواجه نصیر صنایع تحقیق دکتر زاهدی سرشت - موجودی استاد عبداله زاده- طرح ریزی استاد نیکوفکر
آرش کوشانی دارد تهران جنوب صنایع آمار دکتر ایوزیان - تحقیق دکتر زاهدی سرشت - نکته و تست آمار دکتر ایوزیان - نکته و تست تحقیق دکتر زاهدی سرشت
روح الله حسینی دارد علم و صنعت صنایع آمار دکتر ایوزیان - تحقیق دکتر زاهدی سرشت 
سعید ادیب فر دارد علم و صنعت صنایع  -  -  -  -  -  -  -  -  
ستاره تاکی دارد امیرکبیر نساجی آمار دکتر ایوزیان - تحقیق دکتر زاهدی سرشت - نکته و تست آمار دکتر ایوزیان - نکته و تست تحقیق دکتر زاهدی سرشت
سارا کبودوند دارد تهران شمال صنایع آمار دکتر ایوزیان - تحقیق دکتر زاهدی سرشت - موجودی استاد عبداله زاده - اقتصاد مهندسی دکتر اسماعیلی- کدینگ 1100 واژه زبان
پرستو لیاقت دارد علم و صنعت صنایع آمار دکتر ایوزیان - تحقیق دکتر زاهدی سرشت 
عطیه محمدی طلب دارد تهران ریاضی آمار دکتر ایوزیان - تحقیق دکتر زاهدی سرشت - نکته و تست آمار دکتر ایوزیان - نکته و تست تحقیق استاد زاهدی - زبان عمومی استاد شایان - زبان تخصصی استاد شایان - ریاضی استاد آقاسی - نکته و تست ریاضی - تئوری مدیریت - کدینگ زبان تاقل
آیدا اطمینان دارد فردوسی مشهد صنایع آمار و احتمال دکتر خاکبازان
حامد دانشوری دارد شریف صنایع  -  -  -  -  -  -  -  - 
مهلا مس کار دارد شریف صنایع  -  -  -  -  -  -  -  - 
روح الله رمضان زاده دارد شاهد ریاضی آمار دکتر ایوزیان - تحقیق دکتر زاهدی سرشت - نکته و تست آمار - نکته و تست تحقیق - زبان عمومی استاد شایان - زبان تخصصی استاد شایان - ریاضی استاد آقاسی - نکته و تست ریاضی - اقتصاد خرد و کلان - کدینگ تاقل زبان - کدینگ 504 زبان
سعید نجفی زنگنه دارد امیرکبیر صنایع  -  -  -  -  -  -  -  -   
رامین گیاهی دارد تهران صنایع آمار دکتر ایوزیان 
فرشته رادبوی دارد فردوسی مشهد صنایع  -  -  -  -  -  -  -  -    
مرجان غروی پور دارد الزهرا صنایع آآمار دکتر ایوزیان - تحقیق دکتر زاهدی سرشت - نکته و تست آمار دکتر ایوزیان - نکته و تست تحقیق دکتر زاهدی سرشت
میثم رهوار دارد آزاد پرند صنایع آمار دکتر ایوزیان - تحقیق دکتر زاهدی سرشت - ریاضی استاد آقاسی
مرضیه اسکندری دارد علم و صنعت صنایع  -  -  -  -  -  -  -  -  
سید میلاد موسویان حجازی دارد اصفهان مدیریت آمار دکتر ایوزیان - نکته و تست آمار دکتر ایوزیان - ریاضی استاد آقاسی
میثم چگینی دارد بیرجند صنایع آمار دکتر ایوزیان - تحقیق دکتر زاهدی سرشت - ریاضی استاد آقاسی - نکته و تست آمار دکتر ایوزیان
میلاد رشکی دارد شریف صنایع آمار دکتر ایوزیان - تحقیق دکتر زاهدی سرشت
احمد نیک صفت دارد شریف کامپیوتر  -  -  -  -  -  -  -  -  
علی احمدی دارد علم و صنعت صنایع  -  -  -  -  -  -  -  -  
رحمان زارعیان دارد علم و صنعت صنایع  -  -  -  -  -  -  -  -  

احتمالا دانشجویان و رتبه های برتر بیشتری هستند که از قلم افتاده و از خدمات آزمون و کلاس پژوهش استفاده کرده اند، چنانچه شما و یا یکی از دوستان شما، از یکی از این خدمات استفاده کرده اند با ایمیل info @ iedep.com در میان گذارید.

شایان ذکر است، 97.5% از رتبه های برتر از آزمونهای پژوهش استفاده نموده اند. از سوی دیگر 60% از رتبه های برتر از خدمات کلاس موسسه پژوهش نیز استفاده کرده اند و در مجموع آمار خیره کننده 80% رتبه های برتر کنکور ارشد صنایع و سیستم پژوهشی بوده اند مهر تاییدی بر کیفیت خدمات ارائه شده از سوی برترین اساتید کشور در این دپارتمان است.

به امید موفقیت دانشجویان پژوهشی در کنکور ارشد 93

این افراد، هریک چه رتبه هایی کسب نموده اند؟؟

رتبه مهندسی صنایع مهندسی مالی مدیریت سیستم و بهره وری مهندسی سیستم اقتصادی اجتماعی مهندسی آینده پژوهی
1
توحید رضازاده
توحید رضازاده
توحید رضازاده
مصطفی طاهری  
2 محمد فیض آبادی رضا یوسفی  سیدرامین موسوی سیدرامین موسوی  
3 محسن ثقفی محسن ثقفی مصطفی طاهری نیما احمدی  سیدرامین موسوی
4 رضا یوسفی    محسن ثقفی ابراهیم آریان مصطفی طاهری
5   محمد فیض آبادی احمد نیک صفت
 
6 حامد شورابی سمن اسودی نیما احمدی
توحید رضازاده
7 سمن اسودی  حامد شورابی  سعید ادیب فر پیمان هاشمی سعید ادیب فر/احمد نیک صفت
8 سلمان جهانی سلمان جهانی    محمد ذوالقدر  
9 میلاد تنها امیر اتابیکی      پیمان هاشمی
10 رضا میرجلیلی میلاد تنها   حامد فرخی اصل
 
11 امیر اتابیکی رضا میرجلیلی   آرش کوشانی  آرش کوشانی
12 روح الله حسینی روح الله حسینی    سعید ادیب فر  
13 سارا کبودوند پرستو لیاقت عطیه محمدی طلب   ستاره تاکی  آیدا اطمینان
14   سارا کبودوند   حامد دانشوری/مهلا مس کار  
15 علی احمدی    رحمان زارعیان روح الله رمضان زاده سمن اسودی
16   رامین گیاهی/فرشته رادبوی مهلا مس کار  سعید نجفی زنگنه
17      ابراهیم آریان میلاد رشکی محسن ثقفی
18 پرستو لیاقت    میلاد رشکی مثیم چگینی  مرجان غروی پور
19 مرضیه اسکندری     میثم رهوار  ابراهیم آریان
20  فرشته رادبوی علی احمدی  مرجان غروی پور  توحید رضازاده سید میلاد موسویان حجازی

* این لیست دائم به روز می شود. در صورتیکه شما یا دوستان پزوهشی شما در جاهای خالی این لیست جای دارند، اطلاعات آنها را به آدرس INFO @ IEDEP.COM ایمیل فرمایید.

از رتبه های برتر پژوهش در روز 13 خرداد تقدیر به عمل خواهد آمد.

آدرس: ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132؛ موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش   تلفن تماس: 021-86741
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش می باشد .