صفحه اصلی
آمادگی کنکور ارشد
کنکور دکتری
آموزش ویدئویی
دپارتمان توسعه
مشاوره و برنامه ریزی
تالیفات
درباره ما
خرید کتاب
   دکتر حمید اسماعیلی

نام و نام خانوادگي :  حميد اسماعيلي                                                      

رشته كارشناسي: مهندسي صنايع گرايش: برنامه ريزي و تحليل سيستمها  

رشته كارشناسي ارشد:  مهندسي صنايع گرايش: صنايع       

رشته دکتري:  مهندسي صنايع گرايش: سيستم و مديريت بهره وري        

مدارک:

 •        كمربند مشكي شش سيگما تاييد شده جامعه كيفيت امريكا (CSSBB)
 •        عضو انجمن بين المللي شش سيگما (SSF)
 •        عضو جامعه کيفيت آمريکا (ASQ)
 •        عضو انجمن آمار ايران
 •        عضو انجمن مهندسي صنايع
 •        عضو جامعه بين المللي آمار رياضي(IMS)

سوابق تدریس دانشگاهی

 •        استاد درس آمار مهندسي ، گروه مهندسي صنايع ، دانشگاه آزاد تهران شمال. نيم سال دوم سال تحصيلي 1384-1385
 •        استاد درس تحليل تطبيقي استراتژيهاي سازمانها موفق و ناموفق و آمار پيشرفته ، گروه مديريت اجرايي ، دانشگاه پيام نور گرمسار. نيم سال اول و دوم سال تحصيلي 1387-1388
 •        استاد درس مديريت کيفيت ، گروه مهندسي صنايع ، دانشگاه آزاد تهران شمال. از نيم سال دوم سال تحصيلي 1385-1386 تا کنون
 •        استاد درس تئوري احتمالات ، گروه مهندسي صنايع ، دانشگاه آزاد تهران شمال. نيم سال اول سال تحصيلي 1385-1386 تا کنون
 •        استاد درس تئوري احتمالات، آمار مهندسي، کنترل کيفيت آماري و مديريت کيفيت ، گروه مهندسي صنايع ، دانشگاه پيام نور گرمسار. نيم سال اول و دوم سال تحصيلي 1387-1388
 •        استاد درس مديريت کيفيت ، گروه مهندسي صنايع ، دانشگاه شمال. از نيم سال اول سال تحصيلي 1385-1386 تا کنون
 •        استاد درس آمار و احتمالات مهندسي ، گروه مهندسي کامپيوتر ، دانشگاه شمال. نيم سال اول سال تحصيلي 1385-1386
 •       استاد درس نقشه کشي صنعتي ، گروه مهندسي صنايع ، دانشگاه آزاد تهران شمال. از نيم سال اول سال تحصيلي 1384-1385 تا سال 1387
 •       دستيار استاد درس شبيه سازي ،  تحصيلات تکميلي دانشکده مهندسي صنايع ، دانشگاه يزد. نيم سال اول سال تحصيلي 1386-1387
 •       استاد درس کاربرد کامپيوتر،  دانشکده مهندسي صنايع ، دانشگاه يزد. نيم سال دوم سال تحصيلي 1386-1387
 •       استاد درس طرحريزي واحدهاي صنعتي، گروه مهندسي صنايع ، دانشگاه آزاد تهران شمال. از نيم سال اول سال تحصيلي 1386-1387 تا کنون
 •       دستيار استاد و تدريس درس آمار مهندسي ، دانشكده صنايع ، دانشگاه علم و صنعت. نيم سال اول سال تحصيلي 1382-1383 
 •       دستيار استاد و تدريس درس کنترل کيفيت آمار ، گروه مهندسي صنايع ، دانشگاه آزاد تهران شمال. نيم سال اول سال تحصيلي 1381-1382  

همکاری با موسسات آموزشی:

 •       دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع از سال 1388 تا کنکور
 •       شرکت راهبران پتروشيمي از سال 1383 تا کنون
 •       شرکت مروجان بهره وري از سال 1385 تا کنون
 •       شرکت سامان آوران توسعه از سال 1386 تا کنون
 •       شرکت فرهنگ گستر از سال 1386 تا کنون
 •       موسسه آموزشي و تحقيقات صنعتي ايران از سال 1386 تا کنون
 •       شرکت پرستوي کوير از سال 1387 تا کنون
 •       انجمن مهندسي صنايع ايران از سال 1387 تا کنون
 •       مديريت سرآمد ايرانيان از سال 1388 تا کنون
 •       شرکت آرمان انديش ايساتيس از سال 1387 تا کنون
 •       موسسه کار و امور اجتماعی تهران از سال 1388 تا کنون
 •       شرکت IMQ از سال 1388 تا کنون
 •       شرکت نوآوران البرز از سال 1388 تا کنون
 •       شرکت خانه کيفيت تهران از سال 1381 تا 1387

افتخارات

 •       استاد برتر دانشگاه آزاد تهران شمال واحد فنی در دو سال 1387 و 1388
 •       استاد برتر آموزش شرکت خودرو سازی سایپا در سال 1390
 •       داور ارشد در انتخاب پروژه های برتر شش سیگمای شرکت خودرو سازی سایپا در سال 1389

مقالات و تالیفات

 • مباني احتمالات و آمار مهندسي، مولفين: مجيد ايوزيان، ابوالفضل واقفي، حميد اسماعيلي، ناشر: ترمه
 • نورالسناء، جواديان، پي نبر، اسماعيلي مروري بر ايرادات نمودارهاي کنترلي مشاهدات انفرادي و دامنه متحرک“ارائه در دومين همايش بين المللي مهندسي صنايع، ايران، تهران، دانشگاه تربيت مدرس.
 • نورالسناء، تقي زاده ، سقايي، اسماعيلي ”بررسي عملكرد نمودارهاي كنترلي در پايش پروفايلهاي غيرخطي در فاز اول“  ارائه در دومين همايش بين المللي مهندسي صنايع، ايران، تهران، دانشگاه تربيت مدرس.
 • توکلي، صميمي، اسماعيلي، عظيم زاده "بررسي و مقايسه عملکرد روشهاي مکانيابي براي حل مدل مکانيابي Maximal Covering " ارائه در دومين همايش بين المللي مهندسي صنايع، ايران، تهران، دانشگاه تربيت مدرس.
 • نورالسناء، سقايي، پي نبر، اسماعيلي بررسي عملکرد قوانين حساس سازي جهت تشخيص الگوهاي غير تصادفي در نمودار کنترل مشاهدات انفرادي “ارسال براي ارائه در نهمين کنفرانس آمار، ايران، اصفهان، دانشگاه اصفهان.
 • نورالسناء، سقايي، اسماعيلي کاربرد متدولوژي شش سيگماي ناب در بخش حمل و نقل “ارائه در کنفرانس صنعت حمل و نقل.
 • اسماعيلي، حميدي، صلاحي مروري بر کاربردشش سيگما در خدمات مالي و تفاوت هاي آن با کاربرد در سيستمهاي توليدي “ارائه در دومين کنگره بين المللي شش سيگماي ناب.
 • قاسمي، گشتاسب، اسماعيلي کاهش گاز سوزي ناشي از توقف توربو/الکتروکمپرسورها در شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران با استفاده از متدولوژي شش سيگما “ارائه در دوازدهمين کنگره ملي مهندسي شيمي ايران.
آدرس: ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132؛ موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش   تلفن تماس: 021-86741
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش می باشد .