صفحه اصلی
آمادگی کنکور ارشد
کنکور دکتری
دوره های تکمیلی
برنامه مشاوره رایگان
همایشهای هدایت تحصیلی
تالیفات
درباره ما
خرید کتاب
   بودجه بندی آزمونها

بودجه بندی آزمون‌های گرایش مجموعه مهندسی صنایع (1259)

عنوان درس

تقسیم بندی

مباحث

آمار و احتمالات مهندسی

طراح: دکتر مجیدایوزیان

تعداد سوالات: 20

4/1 اول

آنالیز ترکیبی، اصول احتمال، احتمال شرطی، متغيرهاي تصادفی گسسته

4/1 دوم

متغیرهای تصادفی پیوسته، متغیرهای تصادفی با توزیع توام،خواص امیدریاضی، قضایای حدی

4/1 سوم

آمار توصیفی، توزیع‌های نمونه‌ای، برآورد نقطه‌ای، برآورد فاصله‌ا‌ی

4/1 چهارم

آزمون فرض، تحلیل واریانس، رگرسیون و همبستگی

تحقیق در عملیات 1و2

طراح: 

دکتر خاکبازان،مهندس ایمن پور

تعداد  سوالات: 20

4/1 اول

حل هندسی-سیمپلکس-آنالیز محدب

4/1 دوم

متغیر های مصنوعی-دوگان-تحلیل حساسیت-سیمپلکس اصلاح شده-سیمپلکس متغیر های کران دار

4/1 سوم

شبکه و حمل و نقل و تخصیص-برنامه ریزی غیرخطی

4/1 چهارم

برنامه ریزی پویا-برنامه ریزی عدد صحیح و صفر و یک -نظریه بازی ها -برنامه ریزی آرمانی

زبان عمومی و تخصصی

طراح: استاد جهانشاهی،

دکتر فرید،دکتر کیوانفر

تعداد  سوالات: 30

در هر مرحله از تمامی مباحث سوال مطرح می‌شود.

مجموعه دروس تخصصی مهندسی صنایع

تعداد سوالات: 50 

طرح‌ریزی واحدهای صنعتی

طراح:

دکتر گل محمدی

تعداد  سوالات: 10

4/1 اول

مقدمه و کلیات، انواع فرآیندهای تولید و استقرار ماشین­ آلات - مکانیابی

4/1 دوم

تخمین خرابی و ضایعات-محاسبه کسر ماشین ­آلات، محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز- طراحی و بالانس خط تولید

4/1 سوم

روش­های دستی طرح استقرار - روش­های کامپیوتری طرح استقرار

4/1 چهارم

چیدمان انبار- محاسبات مساحت و تعیین فضا -طراحی سیستم حمل­ و­نقل و حمل­ و­نقل مواد- گسترش، توسعه، انعطاف­پذیری و ارزیابی طرح نهایی

مجموعه دروس تخصصی مهندسی صنایع

تعداد سوالات: 50

 

کنترل موجودی

طراح:

دکتر پور سلطان

دکتر گل محمدی

تعداد سوالات: 10

4/1 اول

تعاریف و مفاهیم کنترل موجودی، انواع هزینه های سیستم موجودی، مدل سفارش اقتصادی EOQ، مدل سفارش گسسته

4/1 دوم

مدل سفارش اقتصادی با فرض مجاز بودن کمبود، مدل تولید اقتصادی، مدل تولید اقتصادی کمبود دار

4/1 سوم

مدل های چند محصولی، مدل های محدودیت دار، مدل های تخفیف و تغییر قیمت، مدل احتمالی یک دوره ای

4/1 چهارم

خط مشی های مرور سیستم موجودی، مدل های احتمالی چند دوره ای، پیش بینی، مدل قطعی و پویا، آنالیز ABC

مجموعه دروس تخصصی مهندسی صنایع

تعداد سوالات: 50

 


کنترل پروژه

طراح:

دکتر گرجی

تعداد سوالات: 10


4/1 اول

تعريف پروژه، ساختار...، قراردادها، استانداردها، محدوده و WBS

4/1 دوم

گانت چارت، شبكه هاي برداري، گره اي، CPM وPN و محاسبات زماني و شناوري ها

4/1 سوم

تخصيص منابع، تسطيح منابع، برآورد هزينه، موازنه هزينه زمان

4/1 چهارم

شبكه هاي PERT و GERT، محاسبات درصد پيشرفت و تكنيك

مجموعه دروس تخصصی مهندسی صنایع

تعداد سوالات: 50

 

کنترل کیفیت

طراح:

دکتر ایوزیان

تعداد سوالات: 10

4/1 اول

مفاهیم اولیه کیفیت،کنترل فرآیند آماری،قابلیت کارایی فرآیند

4/1 دوم

نمودارهای کنترل برای مشخصه های متغیر

4/1 سوم

نمودارهای کنترل برای مشخصه های وصفی

4/1 چهارم

نمونه گیری به منظور پذیرش

مجموعه دروس تخصصی مهندسی صنایع

تعداد سوالات: 50

 

اقتصاد مهندسی

طراح:

دکتر اسماعیلی

تعداد سوالات: 10

4/1 اول

مفاهيم و اصول اساسی اقتصاد مهندسی، معرفی فاکتورها و جريانات نقدی، حالات خاص فرآیندهای مالی، نرخ‌های اسمی و موثر

4/1 دوم

روش‌های ارزش فعلی و يکنواخت سالانه ،روش نرخ بازگشت سرمايه

4/1 سوم

روش B/C ، روش دوره بازگشت سرمايه، روش تحلیل عمر خدمت، روش ارزش آینده

4/1 چهارم

استهلاک، تجزيه و تحليل اقتصادی بعد از کسر ماليات، تجزيه و تحليل جايگزينی،تحلیل حسایت، تورم، تجزيه و تحليل در شرايط عدم اطمينان

ریاضی عمومی ( 1و 2)(بر اساس ویرایش دوم و سوم ریاضی استاد آقاسی)

طراح: استاد آقاسی

تعداد  سوالات: 20

4/1 اول

تابع،حد و پیوستگی و مشتق و کاربردهای آن، انتگرال نامعین و قضيه اساسي حساب ديفرانسيل (صفحه 13 تا صفحه ۲۷۱ از کتاب ریاضی ۱ جلد اول)

4/1 دوم

ادامه انتگرال(معين، ناسره، کاربردهای انتگرال)، مختصات قطبی، اعداد مختلط، دنباله و سری(تا ابتداي سري تواني) (صفحه 272 تا صفحه ۵۱۹ از کتاب ریاضی ۱ جلد اول)

4/1 سوم

سري تواني و تیلور، هندسه تحلیلی و جبر خطی، خم ها و رويه ها، حد و پیوستگی، مشتق توابع چند متغیره تا سر كاربرد مشتق (باقیمانده مطالب ریاضی ۱+ ص۱۳ الی ۲۰۰ جلد اول ریاضی ۲)

4/1 چهارم

كاربرد مشتق جند متغيره،انتگرال دو گانه و سه گانه و كاربردهاي آن، انتگرال روی خم و سطح (قضایای گرین و استوکس و دیورژانس) (ص ۲۰۱ الی ۴۷۶ از جلد اول ریاضی ۲)

اصول مدیریت و تئوری سازمان

طراح: مجموعه اساتید

تعداد سوالات:20

1/2 اول

تعریف سازمان،  تکامل و بحران سازمان، استعاره های سازمان، مدیریت، سطوح مدیریت، مهارتهای مدیریتی، مهارتهای مدیریتی، نقش های مدیر، کارایی و اثربخشی و بهره وری، کیفیت رهیافتهای مدیریتی، رهیافت سنتی، نظریه اداری، نظریه بوروکراسی، مدیریت علمی، رهایت منابع انسانی، رهیافت سیستمی و اقتضایی، استراتژی تولید، برنامه ریزی، تکنیکهای پیش بینی، سلسله مراتب برنامه ها، انواع رهیافت های برنامه ریزی، تفاوت برنامه ریزی جامع و عملیاتی، تعریف سازماندهی، اصول هماهنگی و ساز و کار هماهنگی، ساختار رسمی و غیررسمی، صف و ستاد، طراحی سازمان، ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان، نظریه سازمان از دیدگاه منیتزبرگ، عوامل موثر بر شکل گیری ساختار، کنترل و فراگرد آن،مشکلات کنترل، انواع طبقه بندی های کنترل، تعریف تصمیم گیری، مراحل تصمیم گیری، مدل و کاربرد آن در تصمیم گیری، فرآیند مسئله یابی، انواع موقعیت های تصمیم گیری، تعریف خلاقیت و نوآوری، انواع رهیافت کارآفرینی، شیوه های تفکر، شیوه های افزایش سلامت فکر
1/2 دوم تعریف انگیزش، رابطه انگیزه ها و اهداف، نظریات محتوایی انگیزش، نظریات فرآیندی انگیزش، الگوی اقتضایی انگیزش، یادگیری، روش های معرفت پذیری، مدیریت تغییر، تعریف رهبری، رهیافت صفات مشخصه، رهیافتهای رفتاری، نظریات اقتضایی رهبری، رهیافتهای نوین رهبری، ارتباطات اجزا مدل ارتباطات، انواع مسیرهای ارتباطی، شبکه های رسمی و غیررسمی، گروه شنود موثر، پنجره جوهری، موانع ارتباطی، ادراک و نقش آن در ارتباطات، تحلیل مراوده ای فرهنگ سازمانی، رفتار سیاسی، تعارض، فراگرد مدیریت منابع انسانی، تجزیه و تحلیل شغل، برنامه­ریزی نیروی انسانی، کارمندیابی، استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد، ارزشیابی و طبقه­بندی مشاغل، تجزیه و تحلیل سیستم، اهداف و مراحل طراحی سیستم، تعریف و ویژگی­های نظریه عمومی سیستم­ها، ویژگی­های سیستم­ باز، روش­های استقرار سیستم جدید، شاخص­های غالب و دادوستد در طراحی سیستم، مهندسی مجدد، مهندسی ارزش، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت تغییر و تکامل سازمانی، و معلومات عمومی تولید و صنایع.
آزمون 6و7و8 کلیه مباحث

اقتصاد خرد و کلان

(عمومی 1 و 2)

طراح:

مجموعه اساتید

تعداد  سوالات: 20

4/1 اول

اقتصاد خرد: تقاضا، ،عرضه، ، تعريف تعادل، شرط تعادل، تغيير در نقطه تعادل، انواع تعادل، كشش، نظريه رفتا رمصرف‌كننده : مطلوبيت، منحني‌هاي‌ بي‌تفاوتي، نرخ نهايي جانشيني، شرط تعادل مصرف كننده منحني درآمد مصرف، منحني انگل

(مطابق فصل 1، 2 و 3 کتاب دکتر قاسمی)

4/1 دوم

اقتصاد خرد:(مطابق فصل 4، 5، 6 و 7 کتاب دکتر قاسمی)

نظريه رفتار توليد كننده. تابع توليد، كشش عوامل توليد، بازدهي نسبت به مقياس توليد، منحني بي‌تفاوتي توليد و ويژگي‌هاي آن، نرخ نهايي فني جانشيني دو نهاده، خط هزينه يكسان  تعادل توليد كننده و تغيير در آن، هزينه، منحني هزينه متوسط و نهايي، روابط بين منحني‌هاي هزينه،رابطه منحني‌هاي توليد و هزينه، انواع هزينه در بلند مدت

بازار رقابت كامل: تقسيم‌بندي بازارها، بازار رقابت كامل، شرط تعادل بنگاه‌هاي رقابتي، منحني عرضه بنگاه رقابت كامل، تعادل بنگاه رقابت كامل در بلندمدت، تعادل بلندمدت بنگاه و بازار، صنعت با هزينه‌هاي ثابت، صعودي و نزولي، بررسي اثر برقراري ماليات بر توليد بنگاه

بازار انحصار كامل فروش: تعريف بازار انحصار كامل فروش و شرط تعادل آن، مرز تعادل بنگاه انحصاري در كوتاه مدت، تعادل بلندمدت بنگاه انحصاري سياست تبعيض قيمت، كنترل انحصارگر، علل ايجاد انحصار.

4/1 سوم

اقتصاد كلان: شيوه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي: كارگزاران اقتصادي و وظايف آنها – نحوه گردش فعاليت‌هاي اقتصادي در مدل‌هاي دو بخشي، سه بخشي و چهاربخشي، نشت، تزريق، تفاضاي كل، عرضه كل، تعادل در اقتصاد كلان، حسابداري ملي و شاخص قيمت‌ها: GNP، GDP و ساير شاخص‌هاي اندازه‌گيري فعاليت‌هاي اقتصادي، محاسبه شاخص‌ها به قيمت‌هاي بازار و به قيمت عوامل، روش‌هاي محاسبه شاخص‌هاي حساب‌‌هاي ملي، اصل و استثناها در محاسبات ملي، شاخص قيمت، مدل‌‌هاي تعيين درآمد ملي تعادلي

سياست‌هاي مالي: توابع مصرف، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، تعيين درآمد ملي تعادلي در مدل‌هاي دو بخشي، سه بخشي و چهاربخشي، ضريب تكاثر، شكاف ركودي، شكاف تورمي، پاراداكس خست، پايداري و ناپايداري تعادل درآمد ملي، تثبيت كننده‌هاي خودكار

4/1 چهارم

اقتصاد كلان: بازار پول و سياست‌هاي پولي: گردش پول، عرضه و تقاضاي پول  تعادل در بازار پول، تغيير در تعادل بازار پول، ضريب تكاثر پول، سياست پولي و ابزارهاي آن، نظريه‌هاي پولي، قانون گرشام،تعادل همزمان بازار كالا و بازار پول: تعاريف IS و LM، شيب IS و LM، انتقال IS و LM، تعادل همزمان بازار كالا و پول و تغيير آن– كارايي سياست‌هاي پولي و مالي، نظريه‌هاي مصرف و سرمايه‌گذاري: نظريه‌هاي  مصرف. عوامل مؤثر بر مصرف ملي، نظريه مصرف درآمد مطلق، نظريه مصرف درآمد نسبي دوزنبري – نظريه مصرف درآمد دائمي‌– نظريه مصرف سيكل زندگي مورديلياني

نظريه‌‌هاي سرمايه‌گذاري، عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري، نظريه اصل شتاب ساده سرمايه‌گذاري، نظريه كارايي نهايي سرمايه‌گذاري ارزش زماني پول، خالص ارزش حال، نرخ بازدهي داخلي، نظريه‌هاي تورم و بيكاري: تعريف و اندازه‌گيري تورم – اثار و علل تورم – انواع تورم بر حسب علل ايجاد آن – طبقه‌بندي تورم بر حسب شدت و ضعف آن – تعريف بيكاري – نرخ بيكاري و انواع آن – منحني فيليپس.
آدرس: ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر؛ جنب سینما قدس، کوچه مینو؛ پلاک 132؛ موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش   تلفن تماس: 021-86741
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش می باشد .